CENA KORIŠĆENJA IGRAONICE

SAT VREMENA

250

DINARA

Svaki dan osim ponedeljka

U periodu od 10 do 21 čas

DVA SATA

400

DINARA

Svaki dan osim ponedeljka

U periodu od 10 do 21 čas

TRI SATA

500

DINARA

Svaki dan osim ponedeljka

U periodu od 10 do 21 čas