Mapa i kontakt (za zadnju stranu)

Blanko pozivnica (za prednju stranu)
Popunite rukopisom – za jednog slavljenika (za prednju stranu, treba popuniti imena, datum i vreme proslave)
Popunite rukopisom – za više slavljenika (za prednju stranu, treba popuniti imena, datum i vreme proslave)